Hvem er vi?

Selskapet ble dannet i 1932, under navnet Knut  Woll Småindustri.

I 1960 ble sønnene Per og Bjørn Woll med som deltakere i selskapet, som da skiftet navn til Knut Woll og Sønner Småindustri. Ved Knut Wolls  bortgang i 1962 endret man navnet til dagens navn, Brødrene Woll ANS.

Per og Bjørn var oppvokst med håndverk og i  de første årene arbeidet de med  souverniproduksjon i tre og tinn. Etter  hvert ble det mest gjerder,  porter og rekkverk om sommeren, mens vinterene gikk med til å  opprettholde familiens tradisjon med å produsere souvernier for det norske markedet. Man har også drevet eksport til Skottland. På slutten av 1970-tallet ble  souvernirproduksjonen avsluttet. De siste årene drev man produksjonen i det gamle båtbyggeriet på Bomansvik.

Selskapet drives  i dag av Terje og Per Arne Woll  I tillegg arbeider allerede 4. generasjon i selskapet representert ved Terje’s  barn Sondre, Benedikte og Stian, samt 5  andre faste ansatte.